• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

  Thành tích

  CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
  1. Danh hiệu thi đua

  Năm 1987, 1999, 2001, 2006, 2007: Cờ luân lưu Chính phủ.

  Năm 1987, 2003: Cờ luân lưu Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Năm 2010: Tập thể lao động Xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Năm 2011: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cờ thi đua Chính phủ.

  Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cờ thi đua Chính phủ.

  Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Tặng cờ thi đua của Tập đoàn.

  Năm 2015: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Năm 2016: Cờ thi đua Tỉnh Bình Phước; Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Năm 2017: Cờ thi đua Tập Đoàn.

  Năm 2018: Cờ thi đua Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Năm 2019: Cờ thi đua Ủy ban quản lý vốn nhà nước.

  Năm 2020: Cờ thi đua Ủy ban quản lý vốn nhà nước.

  Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc.

  Năm 2022: Cờ thi đua Tỉnh Bình Phước; Cờ thi đua Chính phủ.

  2. Hình thức khen thưởng tập thể

  Năm 1990: Huân chương Lao Động hạng III.

  Năm 1992: Huân chương Chiến công hạng III.

  Năm 1992: Huân chương Lao Động hạng III.

  Năm 1997: Huân chương Lao Động hạng III.

  Năm 1998: Huân chương Lao Động hạng II.

  Năm 2001: Huân chương Lao Động hạng I.

  Năm 2008: Huân chương độc lập hạng III.

  Năm 2009: Bằng khen Chính phủ.

  Năm 2010: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước.

  Năm 2011: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước.

  Năm 2012: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2013: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen tập đoàn.

  Năm 2014: Huân Chương Độc lập hạng Nhì Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2015: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2016: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2017: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Bộ Nông nghiệp; Bằng khen Bộ LĐ –TB & XH.

  Năm 2018: Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước.

  Năm 2019: Bằng khen Bộ Nông nghiệp; Bằng khen Bộ Công thương; Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2020: Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2021: Bằng khen Bộ LĐ –TB & XH; Bằng khen Ủy ban quản lý vốn nhà nước; Bằng khen UBND Tỉnh Bình Phước; Bằng khen Tập đoàn.

  Năm 2022: Bằng khen Tập đoàn.

  3. Các giải thưởng

  - Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2000, 2001, 2003.

  - Bộ khoa học công nghệ môi trường tặng cúp vàng ISO 2007, 2009, 2011.

  - Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng giải thưởng “ Sao vàng đất việt” 2008, 2011, 2014.

  - Bộ công thương tặng cúp vàng Doanh nghiệp  tiêu biểu và Cúp vàng lãnh đạo xuất sắc từ năm 2009 đến 2012.

  - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2013.

  - Bộ khoa học và công nghệ tặng Cúp bạc: Giải bạc chất lượng quốc gia 2013.

  - Chứng nhận sản phẩm được trưng bày tại triển lãm “tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” Lần thứ II – 2017.

  - Hàng năm được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đánh giá thực hiện tốt về môi trường.

  - Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xác nhận là doanh nghiệp Phát triển bền vững của quốc gia năm 2019, 2020.

  - Được tổ chức GFA, VFCS cấp chứng nhận là doanh nghiệp đạt chuẩn chứng nhận Quản lý rừng bền vững.

  - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam, Công ty đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cúp vàng vì đã có thành tích xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn trong 3 lần Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ Cao su (2016-2018-2020 ) do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Tổ chức.

  ­Ngoài ra các đơn vị thành viên và các cá nhân còn được tặng thưởng hơn 177 huân huy chương các loại.

  Giá thu mua

  Ngày: 05/07/2024

  Mủ Nước
  390
  Đồng/TSC
  Mủ Tạp
  345
  Đồng/DRC

  [Bảng giá ngày khác]

  Ngày
  Mủ Nước
  Mủ Tạp
  03/07/2024
  395
  345
  01/07/2024
  400
  350
  19/06/2024
  405
  350
  11/06/2024
  415
  360
  04/01/2024
  305
  285
  19/10/2023
  305
  285
  14/10/2023
  295
  275

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE