• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

  GIỚI THIỆU

 • GIỚI THIỆU
  • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Công ty Cao su Phú Riềng được thành lp ngày 06/09/1978 theo quyết định số 318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông Nghiệp.

   Ngày 01/07/2010, Công ty Cao su Phú Riềng chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng theo Quyết định 178/QĐ-HĐQTCSVN của HĐQT Tp đoàn CNCS Việt Nam.

   Hiện nay Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng là đơn vị thành viên của Tp đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (VRG).

   Xem chi tiết

  Giá thu mua

  Ngày: 25/05/2022

  Mủ Nước
  345
  Đồng/TSC
  Mủ Tạp
  305
  Đồng/DRC

  [Bảng giá ngày khác]

  Ngày
  Mủ Nước
  Mủ Tạp
  26/05/2022
  345
  305
  24/05/2022
  350
  310
  23/05/2022
  350
  310
  22/05/2022
  350
  310
  21/05/2022
  350
  310
  20/05/2022
  350
  310
  19/05/2022
  350
  310

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE