Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

 

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 03/06/2020

Mủ nước

265

đồng/TSC

Mủ tạp

230

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
NÔNG LÂM TRƯỜNG TUY ĐỨC
NÔNG LÂM TRƯỜNG CAO SU TUY ĐỨC
Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 00:00
 

NÔNG LÂM TRƯỜNG CAO SU TUY ĐỨC
Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 05013.648165

 

Hình thành và phát triển

Nông Lâm trường cao su Tuy Đức được thành lập 4/5/2009.

Nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động SXKD, trồng cao su, quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đất và rừng mà UBND tỉnh Đak Nông giao Cty quản lý và sử dụng tại huyện Tuy Đức, Tỉnh Đak Nông.

Từ khi mới thành lập mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, NLT cao su Tuy Đức đã triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao.

Năm 2010 Công ty đang quản lý:

Diện tích cao su KTCB : Trồng mới từ năm 2008-2011 là 571,12 ha.

Năm 2012 trồng mới 24,5 ha.

Tổng diện tích rừng và đất LN đang quản lý (2010) là 9.227,4 ha.